kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Klippans kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Vedby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Pdf: ”Vedby kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.1423, 13.1888