Stacks Image 239795

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun
Vedby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vedby kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Vedby kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember.
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.1423, 13.1888

Stacks Image 239811