Stacks Image 236828

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hörby kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Östraby kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Östraby kyrka - invändiga restaureringsarbeten 2010”. Petter Jansson. Regionmuseet Kristianstad.
Webb: Hörby församling.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.7597, 13.6833

Stacks Image 236817