kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Hörby kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Östraby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Östraby kyrka - invändiga restaureringsarbeten 2010”. Petter Jansson. Regionmuseet Kristianstad.
Webb: Hörby församling.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.


Gps: 55.7597, 13.6833


Stacks Image 236817