kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Hörby kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Lyby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Webb: Hörby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Lyby kyrka - utvändig renovering”. Malmö stad 2010. Jörgen Kling.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.8360, 13.6210


Stacks Image 286965