Stacks Image 286976

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hörby kommun
Lyby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lyby kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift.

Källor:

Webb: Hörby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Lyby kyrka - utvändig renovering”. Malmö stad 2010. Jörgen Kling.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.8360, 13.6210

Stacks Image 286965