Stacks Image 259971

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Fjälkinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Fjälkinge kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Fjälkinge pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.0375, 14.2780

Stacks Image 259960