Stacks Image 261981

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Ivö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Ivö kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.1038, 14.4117

Stacks Image 261966