Stacks Image 236406

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Önnestads kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Araslövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Folder: Önnestads kyrka - historik”. Olle Karlberg.

Gps: 56.0580, 14.0268

Stacks Image 236397