Stacks Image 237237

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Äsphults kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Äsphults kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Västra Vrams församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Häfte: ”Äsphults kyrka”. Äsphults kyrkoråd 2010.

Gps: 55.9792, 13.7992

Stacks Image 237228