Stacks Image 237237

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Äsphults kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Västra Vrams församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Häfte: ”Äsphults kyrka”. Äsphults kyrkoråd 2010.

Gps: 55.9792, 13.7992

Stacks Image 237228