Stacks Image 278801

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Bromölla kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Näsums kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Bromölla pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Dokument: ”Vår första kyrka”. Bromölla pastorat, Författare okänd.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.1704, 14.4961

Stacks Image 278780