Stacks Image 242169

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Osby kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Visseltofta kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Folder: ”Visseltofta kyrka - en kyrkobeskrivning av Staffan Ljungman”.

Gps: 56.4277, 13.8564

Stacks Image 242185