Stacks Image 286983

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Osby kommun
Loshults kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Loshults kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Osby pastorat.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Muntlig information på plats.

Gps: 56.5022, 14.1146

Stacks Image 286972