kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Osby kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Loshults kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Osby pastorat.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Muntlig information på plats.


Gps: 56.5022, 14.1146


Stacks Image 286972