Stacks Image 236445

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Osby kommun
Örkeneds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Örkeneds kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Örkeneds församling.
Bok: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Örkeneds kyrka - kort beskrivning”.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4.

Gps: 56.3980, 14.3239

Stacks Image 236436