kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Osby kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Örkeneds kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Örkeneds församling.
Bok: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Örkeneds kyrka - kort beskrivning”.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.3980, 14.3239


Stacks Image 236436