Stacks Image 244869

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Tygelsjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Tygelsjö kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson / Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:

Pdf: ”Tygelsjö kyrka - arkeologisk förundersökning”. Malmö stad 2006. Karin Lövgren.
Pdf: ”
Tygelsjö kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.
Webb: Limhamns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Informationsblad i kyrkan.

Gps: 55.5186, 13.0027

Stacks Image 244858