Stacks Image 271871

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Södra Sallerups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Södra Sallerups kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Karl Johan Kember & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Hörby församling. (Bearbetad utifrån text skriven av Helge Andersson, publiceras på Husie & Södra Sallerups församlings hemsida.)
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Södra Sallerups kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Karl Johan Kember 2017.

Gps: 55.5854, 13.1192

Stacks Image 271862