kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Malmö kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Södra Sallerups kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Karl Johan Kember & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Hörby församling. (Bearbetad utifrån text skriven av Helge Andersson, publiceras på Husie & Södra Sallerups församlings hemsida.)
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Södra Sallerups kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Karl Johan Kember 2017. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)


Gps: 55.5854, 13.1192


Stacks Image 271862