Stacks Image 267150

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Sankta Katarina kyrka (nerlagd)

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankta Katarina kyrka (nerlagd)

Den som tidigare var Sankta Katarina kyrka har tagits över av muslimska församlingen i Malmö. Kyrkan som byggdes 1960 var fram till sommaren 2002 församlingskyrka i Malmö Sankt Pauli församling i Lunds stift.
Kyrkan invigdes den 2 april av biskop Gustav Aulén och kallades då Sankta Katarina kapell, men fick sedan status som kyrka.

Kyrkan som tillkom på enskilt initiativ, främst under ledning av Sankt Pauli församlings dåvarande distriktspräst Ove Svanje, ritades av arkitekt Mogens Herold på Svenska Riksbyggens arkitektkontor. För inredning och färgsättning svarade konstnären Gösta Solenberg.

Svenska kyrkan lämnade byggnaden när gudstjänsterna drog allt färre besökare. Det berättas att då kyrkan avsakraliserades och dopskål, krucifix och andra föremål bars ut grät kyrkobesökare. Bland annat flyttades kororgeln som
är tillverkad 1970 av Setterquist & Son till Sankt Pauli kyrka i Malmö.
Mellan åren 2002 till 2008 användes kyrkan som gudstjänstlokal för frikyrkoförsamlingen United Øresundskyrkan.