Stacks Image 247107

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Oxie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Oxie kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:

Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Oxie kyrka - antikvarisk kontroll”. Malmö stad 2008. Jörgen Kling.
Pdf: ”
Oxie kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.5505, 13.0977

Stacks Image 247096