Stacks Image 300260

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Heliga Trefaldighets kyrka Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Heliga Trefaldighets kyrka Malmö

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Malmö”. Malmö kyrkliga samfällighet 1988.
Pdf: ”Heliga Trefaldighetskyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.5783, 13.0056

Stacks Image 300270