Stacks Image 260001

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Fosie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Fosie kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Kristina Simonsson Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Fosie kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017..

Gps: 55.5627, 13.0251

Stacks Image 259990