kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Malmö kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Västra Skrävlinge kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson, Svenska kyrkan Malmö Oskar Salzar, HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka”. Okänd utgivare.
Pdf: ”Västra Skrävlinge kyrka - antikvarisk rapport”. Malmö stad 2013. Lina Bjermqvist.
Pdf: "Västra Skrävlinge kyrka - kulturhistorisk rapport och karaktäristik". Kristina Simonsson 2017. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.5783, 13.0542


Stacks Image 242839