Stacks Image 242848

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Västra Skrävlinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Skrävlinge kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson, Svenska kyrkan Malmö Oskar Salzar, HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:

Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka”. Okänd utgivare.
Pdf: ”Västra Skrävlinge kyrka - antikvarisk rapport”. Malmö stad 2013. Lina Bjermqvist.
Pdf: "
Västra Skrävlinge kyrka - kulturhistorisk rapport och karaktäristik". Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.5783, 13.0542

Stacks Image 242839