Stacks Image 255091

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Bunkeflo strandkyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bunkeflo strandkyrka

Producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / jajs arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Limhamns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Bunkeflo strandkyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1

Gps: 55.5542, 12.9189

Stacks Image 255078