kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Malmö kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Bunkeflo strandkyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift / jajs arkitekter Kristina Simonsson.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / jajs arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Limhamns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Bunkeflo strandkyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1

Gps: 55.5542, 12.9189


Stacks Image 255078