Stacks Image 293554

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Kirsebergskyrkan Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Kirsebergskyrkan Malmö

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Malmö pastorat.
Pdf: ”
Kirsebergs kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Karl Johan Kember 2017.
Pdf: ”Dopträd – ursprung, spridning och funktion”. Cecilia Cardona Castro. Lunds universitet Centrum för teologi och religionsvetenskap 2017.

Gps: 55.6088, 13.0413

Stacks Image 293543