Stacks Image 267046

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sankt Laurentii kyrka Lund

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Helgeands församling.
Webb: Laurentiistiftelsen.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.0294, 12.7303

Stacks Image 267033