kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Lunds kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Sankt Laurentii kyrka Lund


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning. foto och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Helgeands församling.
Webb: Laurentiistiftelsen.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8


Gps: 56.0294, 12.7303


Stacks Image 267033Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.