Stacks Image 253836

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Bonderups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bonderups kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Dalby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”
Bonderups kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015 Max Laserna.
Pdf: ”Bonderups kyrka - Ombyggnation, tillbyggnation och rasering i en romansk stenkyrka2. Anna Rasmusson. C-uppsats i Historisk Arkeologi HT2007.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 55.6400, 13.3555

Stacks Image 253823