Stacks Image 239910

Filmer om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Allhelgonakyrkan Lund

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Film: Christer Smedberg.
Källor:
Webb: Lunds Allhelgonaförsamling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkornas hemligheter”. Ann Catherine Bonnier & Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-111-8
Pdf:
Allhelgonakyrkan - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Henrik Nilsson 2015.

Gps: 55.7096, 13.1940

Stacks Image 239924