kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Lomma kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Lomma kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Jonna Stewénius / Kyrkoguiden Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Worddokument: ”Lomma kyrka. Värdebedömning”. Lunds stift Jonna Stewénius 2013.
Webb: Lomma församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Lomma kyrka - Kyrkan vid Höje Å” Jan-Olof Aggedal & Kristina Lindström. ISBN 978-91-7465-453-0
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.6881, 13.0797


Stacks Image 286968