Stacks Image 286979

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lomma kommun
Lomma kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lomma kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Jonna Stewénius för Lunds stift / Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Worddokument: ”Lomma kyrka. Värdebedömning”. Lunds stift Jonna Stewénius 2013.
Webb: Lomma församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Lomma kyrka - Kyrkan vid Höje Å” Jan-Olof Aggedal & Kristina Lindström. ISBN 978-91-7465-453-0
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.6881, 13.0797

Stacks Image 286968