Stacks Image 260079

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lomma kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Fjelie kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Bjärreds församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Senromansk absiddekor i Fjelie kyrka anpassad efter gotiska målningar”. Tidskriften Fornvännen 1949. Monica Rydbeck.

Gps: 55.7273, 13.1049

Stacks Image 260095