kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Lomma kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Fjelie kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Bjärreds församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Senromansk absiddekor i Fjelie kyrka anpassad efter gotiska målningar”. Tidskriften Fornvännen 1949. Monica Rydbeck.


Gps: 55.7273, 13.1049