Stacks Image 244630

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Tirups kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Svalövsbygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Tirups kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Kristina Simonsson. 2015

Gps: 55.9108, 13.0469

Stacks Image 244621