kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Svalövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Tirups kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning, foto och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Svalövsbygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Tirups kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Kristina Simonsson. 2015. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.9108, 13.0469


Stacks Image 244621