Stacks Image 272224

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun
Svalövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Svalövs kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Svalövsbygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Svalövs kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember. 2015.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 55.9244, 13.1053

Stacks Image 272215