Stacks Image 272398

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun
Stenestads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Stenestads kyrka

Fotograferad och producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Kågeröd-Röstånga församling.
Pdf: ”Stenestads kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kristina Simonsson. Lunds stift 2015.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.0533, 13.0963

Stacks Image 272389