Stacks Image 244689

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Tolånga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Tolånga kyrka

Filmad och producerad 2010 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Lövestads församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skåne - Landskapets kyrkor”. Riksantikvarieämbetet 2015. ISBN 978-91-7209-710-0
Muntlig information.
Pdf: ”Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014”. Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson.
Tidning: ”The curious case of the Tolånga candelabrum”. Journal of the antique metalware society. Jan A Gadd juni 2010.

Gps: 55.6375, 13.7736

Stacks Image 244678