kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Sjöbo kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Tolånga kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Lövestads församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skåne - Landskapets kyrkor”. Riksantikvarieämbetet 2015. ISBN 978-91-7209-710-0
Muntlig information.
Pdf: ”Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014”. Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson.
Tidning: ”The curious case of the Tolånga candelabrum”. Journal of the antique metalware society. Jan A Gadd juni 2010.

Gps: 55.6375, 13.7736

Stacks Image 244678