Stacks Image 289868

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Röstånga kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Karl Johan Kember.
Källor:
Webb: Kågeröd-Röstånga församling
Pdf: ”
Röstånga kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Karl Johan Kember. Lunds stift 2015. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Pdf: ”Röstånga kyrka. Utvändig renovering”. Cecilia Pantzar. 2005. Regionmuseet Kristianstad.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.9985, 13.2955

Stacks Image 289887