Stacks Image 293421

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun
Kågeröds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Kågeröds kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Jais arkitekter Kristina Simonsson / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:

Webb: Kågeröd-Röstånga församling.
Pdf: ”
Kågeröds kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kristina Simonsson. Lunds stift 2015.
Bok: ”Kyrkorna i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 56.0003, 13.0891

Stacks Image 293410