Stacks Image 259942

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Felestads kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Kristina Simonsson.
Källor:
Webb: Svalövsbygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Felestads kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Kristina Simonsson. 2015.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 55.9067, 13.0947

Stacks Image 259933