kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Svalövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Ask kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Christer Smedberg.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Kyrkoguiden Christer Smedberg. Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Kågeröd-Röstånga församling
Pdf: ”Asks kyrkogård- Regionmuseet Kristianstad. ISSN 1651-0933
Pdf: ”Ask kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kristina Simonsson. Lunds stift 2015. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.9642, 13.2487