Stacks Image 240043

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Ask kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Film: Christer Smedberg.
Källor:
Webb: Kågeröd-Röstånga församling
Pdf: ”Asks kyrkogård- Regionmuseet Kristianstad. ISSN 1651-0933
Pdf: ”
Ask kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kristina Simonsson. Lunds stift 2015.

Gps: 55.9642, 13.2487

Stacks Image 240051