Stacks Image 296897

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun
Halmstads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Halmstads kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Kristina Simonsson jais arkitekter / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:

Webb: Kågeröd-Röstånga församling.
Webb: ”Halmstads kyrka - yttre renovering”. Antikvarisk kontroll 2007-2008. Kerstin Börjesson och Petter Jansson. ISSN 1651-0933
Pdf: ”
Halmstads kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kristina Simonsson. Lunds stift 2015.

Gps: 55.9531, 13.0336

Stacks Image 296921