kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Svalövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Halmstads kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Kågeröd-Röstånga församling.
Webb: ”Halmstads kyrka - yttre renovering”. Antikvarisk kontroll 2007-2008. Kerstin Börjesson och Petter Jansson. ISSN 1651-0933
Pdf: ”Halmstads kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kristina Simonsson. Lunds stift 2015. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.9531, 13.0336