Stacks Image 242187

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Vinslövs kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Vinslövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Vinslövs kyrka”. Bertil Forsbring 1981.

Gps: 56.1077, 13.9163

Stacks Image 242203