Stacks Image 244854

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Tvärskogs begravningskapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Tyringe församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Tvärskogs begravningsplats”. vu-plan 2014.

Gps: 56.1583,13.6248

Stacks Image 244843