Stacks Image 261957

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Ignaberga nya kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Hässleholms församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Muntlig information.

Gps: 56.1246, 13.8302

Stacks Image 261948