Stacks Image 242489

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Örkelljunga kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Värsjö kapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Örkelljunga pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Värsjö kapell - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. Kristina Simonsson.

Gps: 56.3344, 13.4344

Stacks Image 242478