kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Örkelljunga kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Värsjö kapell


Vill du istället se en film om kapellet?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kapellet)


Textbearbetning, inläsning, foto och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Örkelljunga pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Värsjö kapell - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. Kristina Simonsson. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 56.3344, 13.4344


Stacks Image 242478Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.