Stacks Image 236487

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun
Össjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Össjö kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / jais arkitekter, Kristina Simonsson.

Källor:

Webb: Munka Ljungby församling.
Pdf: ”
Össjö kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Bok: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.2288, 13.0275

Stacks Image 236476