Stacks Image 237242

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Ängelholms kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”
Ängelholms kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember.
Webb: Svenska kyrkan Ängelholm.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.2434, 12.8601

Stacks Image 237229