Stacks Image 244915

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun
Tåstarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Tåstarps kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter, Karl Johan Kember.

Källor:
Pdf: ”Tåstarps kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember.
Webb: Hjärnarps-Tåstarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.2779, 12.9501

Stacks Image 244904