kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ängelholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Tåstarps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter, Karl Johan Kember.

Källor:
Pdf: ”Tåstarps kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember.
Webb: Hjärnarps-Tåstarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.2779, 12.9501


Stacks Image 244904