kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ängelholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Strövelstorps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning, foto och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Strövelstorp. En skånekyrka genom åtta sekler”. Bengt Åberg 1949.
Pdf: ”Strövelstorps kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. Kristina Simonsson. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 56.1591, 12.8383

Stacks Image 272170