Stacks Image 272179

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Strövelstorps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Strövelstorp. En skånekyrka genom åtta sekler”. Bengt Åberg 1949.
Pdf: ”Strövelstorps kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. Kristina Simonsson.

Gps: 56.1591, 12.8383

Stacks Image 272170