Stacks Image 272179

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun
Strövelstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Strövelstorps kyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Strövelstorp. En skånekyrka genom åtta sekler”. Bengt Åberg 1949.
Pdf: ”Strövelstorps kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. Kristina Simonsson.

Gps: 56.1591, 12.8383

Stacks Image 272170