Stacks Image 289567

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Munka Ljungby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”Munka Ljungby kyrka”. Malmö stad 2012. Jörgen Kling och Helena Nilsson.
Pdf: ”
Munka-Ljungby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning". Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Webb: Munka Ljungby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.26, 12.9741

Stacks Image 289583