kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ängelholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Munka Ljungby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Pdf: ”Munka Ljungby kyrka”. Malmö stad 2012. Jörgen Kling och Helena Nilsson.
Pdf: ”Munka-Ljungby kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Webb: Munka Ljungby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.26, 12.9741