Stacks Image 301111

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun
Höja kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Höja kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Ängelholm.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: 470 Nya Kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria. Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6
Pdf: ”
Höja kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2016.

Gps: 56.2275, 12.9282

Stacks Image 301121