Stacks Image 300243

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun
Hjärnarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hjärnarps kyrka

Frilmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Hjärnarp-Tåstarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Hjärnarps kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.

Gps: 56.3214, 12.9090

Stacks Image 300253