Stacks Image 239789

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höganäs kommun
Vikens kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vikens kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Vikens kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning” Lunds stift. Kerstin Börjesson 2015.
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 56.1461, 12.5719

Stacks Image 239805