kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Höganäs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Vikens kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Vikens kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning” Lunds stift. Kerstin Börjesson 2015.
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3Gps: 56.1461, 12.5719