kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Höganäs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Mölle kapell


Vill du istället se en film om kapellet?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kapellet)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Christer Smedberg. Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Brunnby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Mölle kapell - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kerstin Börjesson. 2015.
Pdf: ”Objektivitet och liturgisk förankring”. Anna Maria Böckerman-Peitsalo. 2005. ISBN 951-765-292-5
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 56.2820, 12.5048


Stacks Image 289533