Stacks Image 289544

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höganäs kommun
Mölle kapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Mölle kapell

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg. Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Brunnby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Mölle kapell - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kerstin Börjesson. 2015.
Pdf: ”Objektivitet och liturgisk förankring”. Anna Maria Böckerman-Peitsalo. 2005. ISBN 951-765-292-5
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 56.2820, 12.5048

Stacks Image 289533