kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Höganäs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Lerbergets kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / Kyrkoguiden Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.
Pdf: ”Lerbergets kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kerstin Börjesson. 2015.
Webb: Kulla pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1761, 12.5658


Stacks Image 286892