Stacks Image 286903

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höganäs kommun
Lerbergets kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lerbergets kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.
Pdf: ”
Lerbergets kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kerstin Börjesson. 2015.
Webb: Kulla pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1761, 12.5658

Stacks Image 286892