Stacks Image 262157

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höganäs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Jonstorps kyrka

Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.
Pdf: ”Jonstorps kyrka”. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning 2015. Kerstin Börjesson.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Webb: Kulla pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.


Gps: 56.2281, 12.6722

Stacks Image 262164