kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Höganäs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Jonstorps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.
Pdf: ”Jonstorps kyrka”. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning 2015. Kerstin Börjesson.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Webb: Kulla pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.2281, 12.6722