kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Höganäs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Himmelsfärdskyrkan Höganäs


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Höganäs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Himmelsfärdskyrkan Höganäs - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kerstin Börjesson.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 56.1994,12.5587