Stacks Image 301087

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höganäs kommun
Himmelsfärdskyrkan Höganäs

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Himmelsfärdskyrkan Höganäs

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Höganäs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Himmelsfärdskyrkan Höganäs - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2015.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 56.1994,12.5587

Stacks Image 301101